Vi holder stengt for påsken fra og med onsdag 27.03 til mandag 01.04

Skifte vinduer selv?

Del 1/4: Før man går i gang

I denne artikkelen gir vi deg et overblikk over prosessen for hvordan et vindusskift foregår.

Enten så føles dette overkommelig eller så vil du kunne innse at du trenger litt hjelp: FØR du går i gang

Hvis man setter seg litt inn i noen detaljer og tar seg god tid, er det fullt mulig å bytte vinduer selv om man ikke er fagperson.

Men, før man i det hele tatt fjerner en list eller bestiller nytt vindu:

Lover og forskrifter

I første omgang er det en rekke lover man må forholde seg til. Her bør man benytte seg av Byggteknisk forskrift, som er en veiledning om hvilke tekniske krav som stilles for at et byggverk skal kunne oppføres lovlig i Norge.

Ved kjøp av vindu er det viktig å ha produktdokumentasjon som viser vinduets spesifikasjoner som isoleringsevne, vindtetthet og regntetthet - og her er det ikke nok bare med CE-merking. Kjøper du vinduer med Sintef Teknisk Godkjenning kan du være trygg på at det egner seg for ditt bruk. Sørg alltid for å benytte en leverandør som har gode referanser og som kan gi deg dokumentasjon på at vinduene egner seg for norske forhold.

Andre godkjenninger

Dersom du bor i et bofelleskap kan det være at vindusbytter må godkjennes av styret eller sameiet. Om nye vinduer vil komme til å nevneverdig endre utseendet på huset, kan det være nødvendig å søke om godkjennelse hos kommunen - det gjelder også om du skal bytte til en annen størrelse. Hvis du har planer om å skifte vindu i en gammel bygning som er fredet eller vernet, må du også høre med kommunen før du gjør inngrep som å bytte vinduer.

Korrekte mål og bestilling av nytt vindu

Det kan være veldig lett å gjøre feil når det gjelder mål, så vi må legge vekt på at her er det viktig med nøyaktighet. Det alle beste er å måle det gamle vinduet fra kant til kant når listverk og bordkledning er fjernet, før du tar det ut av veggen. Du kan også måle størrelsen ut fra åpningen i selve veggen, men her bør du trekke fra ca 2,5 cm på alle sider, for at det er nok plass til isolasjon, kiler, m.m når det nye vinduet skal inn. Om det nye vinduet skal være større eller mindre enn det gamle, kan det være lurt å ha hjelp av en fagperson. Da man i stor grad må “bygge om” veggen og lage helt nytt felt til et vindu av annen størrelse, og derfor må man tenke på hvordan disse endringene påvirker veggens totale bærekraft, tetthet osv. (Det finnes “snarveier”, men det er ofte best å få en fagman til å se over.)

Årstiden er av betydning

Hvis jobben skal gjøres om høsten eller vinteren er det viktig at ikke vindusåpningen står åpent slik at vann og fukt kan komme inn i veggen. Når det gamle vinduet tas ut, bør man altså sette inn det nye vinduet umiddelbart og tette det utvendig på samme dag. En erfaren håndverker vil kunne få dette til dersom de får komme på befaring først, og alt av vindu og tilbehør er klart før dagen jobben skal gjøres

Del 2/4: Forberedelser

Nødvendig utstyr

Du bør ha tilgang til et minimum av utstyr før du setter i gang, belag deg på å ha tilgang til:

sag,
tapetkniv,
justeringsskruer,
trekiler,
hammer,
brekkjern,
drill,
vater,
Meterstokk,
Kiler,
Tettetape,
isolasjon (løs eller skum),
Skruer,
Spiker,
Beslag
Plastfolie.

Innendørs

Dersom man er på bakkeplan vil det meste av arbeidet foregå fra utsiden, men noe aktivitet blir det i rommet "bak" vinduet. Og dersom vinduet er i andre etasjer eller over så er det naturlig at man prøver å gjøre så mye av arbeidet fra innsiden. I tillegg blir det litt arbeid med listverk osv på innsiden, og kanskje et malingstrøk og to.

Å fjerne møbler og dekke til gulv med papp eller plastikk kan være lurt slik at den/de som skal bytte vinduet ikke trenger å bruke energi på å ikke ødelegge arvegodset eller dulte borti pc'en.

Sjekk at det nye vinduet du har fått tilsendt er riktig størrelse

Del 3/4: Selve utskiftingen

1: Ta av listverk og bordkledning

Dette ble sannsynligvis (forhåpentligvis) gjort da du målte og bestilte nytt vindu:

Begynn med å fjerne utvendige lister og utvendig bordkledning for å komme helt inntil det eksisterende vinduet. Vinduet vil som ofteste være festet med skruer, men gamle vinduer kan gjerne være festet med spiker. (Det kan variere hvor mye bordkledning du må fjerne rundt vinduet, og i noen tilfeller kan det være nødvendig å fjerne kledning i hele veggens lengde).
Tilslutt fjerner du innvendige lister, foring og isolasjon.

TIPS: Legg også merke til vinduets avstand til utvendig kledning, dette kan være greit å ha notert seg når det nye vinduet skal inn. (se plassering av det nye vinduet: punkt 4.)

Bruk gjerne mobilen til å ta ett bilde for referanse

2: Ta ut det gamle vinduet

Det er viktig å være to når dette skal gjøres, siden vindu som oftest er tunge og upraktiske å håndtere.

Kontroller at det nye vinduet har riktige mål før du tar ut det gamle.

Fjern den løse isolasjonen mellom karmen og rammen. Deretter løsner du vinduets festeskruer - eller hvis det er et eldre vindu som er spikret fast, kan man skjære over spikrene med baufil. Når vinduet er løst kan det vippes ut.

Merk at eldre isolerglassruter (fra 1965 til 1990) kan inneholde PCB, og tetningslister kan inneholde klorparafiner - disse må avhendes som farlig avfall.

3: Rens bort alt fra det gamle vinduet & kontroller kanter

Sørg for at all isolasjon og annet rusk fjernes. Kontroller deretter at at bunnrammen er i vater og at sidekantene er loddrette - bruk vater og målestokk til dette.

Hvis det behøves justeringer, kan dette gjøres med å sette inn justeringsskruer og trekiler. Når veggen først er åpnet, kan det også være lurt å benytte anledningen til å se etter eventuell fukt eller råte, og utbedre dette før det nye vinduet settes inn.


4: Sett inn det nye vinduet

Legg klosser under vinduet (siden dette er enklest å gjøre før innsetting), ca. 5-10 cm fra karmen på hver side. Sett deretter vinduet i åpningen og vipp det på plass.

Følg alltid monteringsanvisningen som følger med vinduet, da avvik fra denne kan gjøre at garantien ikke gjelder. Det er viktig å være to når vinduet skal settes inn slik at dette gjøres trygt.

Etter innsetting kan det være lurt at det er en person på utsiden som kan kontrollere at vinduet kommer langt nok ut - og at det heller ikke står for langt ut. Vinduet bør settes inn med samme avstand til utvendig kledning som det opprinnelige vinduet hadde. Har du nå tatt et bilde av posisjonen til det gamle vinduet blir dette en smal sak

5: Skru vinduet fast

Kontroller under hele prosessen at vinduet henger i lodd, og følg monteringsanvisningen nøyaktig. Innsettingsmetoden kan variere fra vindu til vindu, og ulike leverandører har gjerne egne typer skruer eller braketter.

Sett i karmskruene og skru dem til, men ikke skru dem helt fast enda.

Monter klosser som vist i monteringsanvisningen, og skru til skruene med drill. Kontroller igjen om vinduet er i vater og juster etter behov. Når vinduet er skrudd fast kan du nå kontrollere at det kan åpnes og lukkes som normalt.

6: Vinduet isoleres og tettes

Når vinduer er skrudd på plass, er det nå tid for å gjøre vinduet helt tett. På utsiden av vinduet skal det være såkalt totrinnstetting, som både er vindtetting og regntetting. Regntettingen gjøres av lister, beslag eller vannbrett, mens vindtettingen utføres med tape, skum eller egnet fugemasse - det vil som regel være instruksjoner om dette i monteringsanvisningen for vinduet.

Innvendig tetting er også viktig, og kan gjøres med plastfolie, elastisk fugemasse eller tape. Åpningen mellom karm og vegg fylles med løs isolasjon eller isolasjonsskum. Skum er nok enklest å bruke, men kan gjøre eventuelle etterjusteringer vanskeligere på grunn av stivheten. Tettingsarbeidet er svært viktig og må gjøres grundig for å hindre at vann kommer inn eller at det danner seg kondens

Del 4/4: Vedlikehold

Det kommer an på hvilket type vindu du har.

Velger du vindu fra kystvinduet trenger du ikke tenke på lekkasjer, råte, sopp eller maling. Våre vinduer er vedlikeholdsfrie